Quy định cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Ngày 27/8/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 4279/UBND-VX về việc cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Cụ thể Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai áp dụng điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đã được điều chỉnh tại Điểm 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014, cụ thể:

a) Người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đào tạo hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; 

b) Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ); cơ sở giáo dục mầm non; 

c) Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thời gian áp dụng từ ngày 08 tháng 7 năm 2014.

 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý đối với lao động nước ngoài, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố và tiến hành xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công văn số 4279/UBND-VX về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài .

Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Facebook google youtube
Sáng lấp lánh

Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch

Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch

Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch